Naše vize

Naším přáním je vytvořit bezpečný a podpůrný prostor pro všechny, kdo chtějí Začít spolu a kdo věří nám, našim představám i naší práci; vytvořit školku, kde se děti učí:

* Komunikovat (nad rámec správného mluvení a slov jako prosím a děkuji jde zejména o to sednout si společně nad problémem, mluvit o něm, rozebrat ho a pokusit se najít řešení vyhovující všem/většině).

* Filozofovat metodou P4C (philosophy for children); řešení problémových a etických situací uzpůsobených věku dětí, hledání a pochopení příčiny.

* Zvědomovat si své pokroky a úspěchy a oceňovat za ně sebe i druhé.

* Respektovat sebe, druhé, přírodu, zvířata a být respektován.

* Stravovat se zdravě a s respektem k přírodě.

* Vnímat svět všemi smysly a všestranně.

* Anglicky, možná i francouzsky.

* Rozhodovat se o svém učení. 

* Odpočívat.