Zápis

Zápis do LMŠ Skřítek Edulín pro školní rok 2024/2025

Informace připravujeme. Níže se zatím můžete podívat, jak to probíhalo loni.

Zápis do LK Skřítek Edulín pro školní rok 2023/2024


Srdečně zveme všechny zájemce z řad dětí a jejich rodiče k zápisu do LK Skřítek Edulín, který se bude konat ve čtvrtek 20. 4. 2023 ve dvou časech: dopoledne od 9 h do 12 h a odpoledne od 14 h do 16 h.


Jak přihlásím své dítě k zápisu?

Nejdříve ze všeho vyplníte elektronickou přihlášku níže, a to nejpozději do 13. 4. 2023.

Podrobné informace o průběhu zápisu budou následně zaslány přihlášeným účastníkům na e-mail.

U zápisu, který proběhne 20. 4. 2023 u maringotky Máji v zázemí našeho LK, uvítáme nejlépe oba rodiče, děti si budou moci prohlédnout okolí maringotky, bude prostor na povídání, naše i vaše dotazy a dostanete také informace o postupu po případném přijetí dítěte.


Kde najdu elektronickou přihlášku? 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1PsUByOa_sCbQFSu-iSikCiXGmNJ-tviG0f70oWxzZ-c/edit

nebo v sekci Ceník a přihláška.


Kdy se dozvím, jestli bylo moje dítě přijato?

Výsledky zápisu budou známy nejpozději 1. 5. 2023.

Informaci o přijetí spolu s informacemi o následujícím postupu obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Informační schůzka s rodiči přijatých dětí se uskuteční 3. 5. 2023 v 16:30, na Mezinárodní den lesních školek.


Jaká jsou kritéria pro přijetí dítěte do LK Skřítek Edulín pro školní rok 2023/2024?

Do vyčerpání maximální kapacity 12 dětí existují 2 kritéria:

Dosažení 2 let věku do konce srpna 2023.

Zralost dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Pokud obdržíme více přihlášek, než máme volných míst, budeme dále zohledňovat tato kritéria:

- Rodič dítěte je zaměstnancem LK Skřítek Edulín.

- Dítě je sourozencem již zapsaného dítěte (splňuje-li sourozenec kritérium věku a zralosti).

- Dítě spolu s rodičem navštěvovalo čtvrteční Klubík Edulínek (nejde o počet návštěv, ale o usnadnění budoucí adaptace ve školce). Zde zohledňujeme také zájem rodiny o dění v lesním klubu, případnou výpomoc při budování zázemí a komunity.

Potřeby skupiny z hlediska věkové a genderové vyváženosti a typu požadované docházky (pokud to kombinace všech ostatních kritérií dovolí, budou přednostně přijímány děti se zájmem o celotýdenní docházku, od nejstarších po nejmladší).