Jak to u nás funguje


Vítané jsou u nás všechny děti od 3 do 6 let. 

Maximální kapacita je 14 dětí na 2-3 průvodce.

S dětmi trávíme veškerý možný čas venku. Běháme po lese, sbíráme šišky, počítáme stromy, skáčeme v kalužích, hrabeme se v hlíně, vyrábíme možné i nemožné věci, zkoumáme přírodní zákony, změny a život kolem sebe, sledujeme cyklus krajiny a lesa, vedeme děti k respektu k přírodě, sobě samým i druhým lidem, vnímáme vztah mezi tím, co různými smysly vstřebáváme, a světem, ve kterém žijeme. Dýcháme čerstvý vzduch, dbáme na zdravou stravu a zvelebujeme prostor kolem sebe. Hravou formou se seznamujeme také se základy psychosomatiky, ekologie, enviromentální výchovy, užíváme si badatelské dny třeba ve spolupráci s ekocentrem Sever a Městskými lesy, aktivity pořádané Skautským institutem, divadlo, hudbu, intuitivní hry a prahru, muzea, koncerty, knihovny, výlety, exkurze, zážitkovou a lesní pedagogiku, zvířata, tanec, jógu a jiné pohybovky, mindfulness, plavání, bruslení, lyže... 


Zázemí v maringotce Máje a jejím nejbližším okolím, přímo uprostřed lesa. Pod střechou je připravená šatna s dostatkem úložného prostoru pro náhradní oblečení, hračky, pastelky, papíry a další báječné potřeby a pomůcky.  Dále pak relaxační zóna s měkkou a hřejivou podlahou pro odpočinek ve spacáku. Uvnitř jsou také kamna, která zajistí příjemné teplo během sychravého a zimního období. Okolí kamen je zabezpečeno. Sociální zázemí a zdroj pitné vody jsou v těsné blízkosti maringotky. Venkovní zázemí pak rozšiřuje možnosti volné hry a zážitkového a situačního učení ještě o malou pěstitelskou zahrádku, pískoviště, kameniště a jiné dary přírody a lesa, se kterými se dá čarovat nejen ve venkovní kuchyňce. Malá opičí dráha, lesní domeček, stromová houpačka, skluzavka, houpačka, hamaka, lesní divadlo, hmatový chodníček, zaplachtovaný prostor pro setkávání v pařezovém kruhu, pergola s venkovním stolováním i tvořením a mnoho dalšího promění obyčejný všední den, ať už dětský nebo dospělácký, v nevšední lesní zážitek.


Co nabízíme od října 2023

  • Klubík Edulínek - adaptační dopoledne pro rodiče a děti, aktivity z lesní školky.

Klubík je určený pro děti od 1 roku v doprovodu rodičů a je ideální průpravou pro seznámení se s prostředím lesní školky.

Koná se za každého počasí vždy ve čtvrtek od 9:00 do 11:30, startuje 5. října 2023. 

Sraz je u zeleného hada v lesním parku Na Větvi, na dohled od parkoviště na Zděné boudě.

Přihlašuje se předem prostřednictvím e-mailu skritek.edulin@gmail.com, kapacita je omezená. 

Klubík funguje souběžně s chodem školky, v případě potřeby využívá její zázemí, když jsou školkové děti na výpravě.

Co nabízíme od září 2023

  • Klub Skřítek Edulín - plnohodnotný lesní klub.

2, 3 a 5denní docházka pro děti od 3 do 6 let, domluva na míru možná.

2-3 průvodci při maximálním počtu 14 dětí.

Provozní doba od 8.15 do 15.00, domluva možná.

Obědy, ideálně veganské, vegetariánské, ale i masité, hlavně zdravé, výživné a plnohodnotné.Co nabízíme od září 2024

  • Lesní mateřská škola Skřítek Edulín - plnohodnotná LMŠ zapsaná v rejstříku (v procesu).

Co je tu pro rodiny

  • Komunita lidí, kteří se vzájemně podporují.
  • Možnost realizovat se při budování zázemí i vzdělávání dětí.
  • Možnost pravidelných setkávání při mimoškolkových aktivitách, třeba při pLESáních, oslavách událostí kola roku, festivalech, výletech, společných dovolených...
  • Návazná spolupráce s hradeckými základními školami s respektující výukou a vzděláváním, především se školou KROK.